This is an example of a HTML caption with a link.

Spoločnosť ALWI s.r.o. vznikla v roku 2007 spojením dvoch podnikateľských subjektov, ktorých hlavnou myšlienkou bolo vybudovať silnú a konkurencieschopnú firmu zameranú na poskytovanie služieb prevažne na zahraničných trhoch.

Po prijatí Slovenskej Republiky do eurozóny sme sa rozhodli zamerať práve na túto časť Európy.

V súčasnosti disponujeme množstvom skúseností hlavne v oblasti personálneho lízingu v rôznych oblastiach a odvetviach priemyslu a sme pripravení poskytnúť ako klientovi, tak aj zamestnancom našej firmy služby na profesionálnej úrovni.

Tešíme sa na našu možnú spoluprácu.